Αίτηση προσφοράς

1. Στοιχεία Ενδιαφερομένου

2. Στοιχεία Χώρου Εγκατάστασης

Οικία
Τροχόσπιτο
Επιχείρηση

3. Υπάρχουσα Εγκατάσταση

Συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ
Μη συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ

Λειτουργία γεννήτριας

Βενζίνη
Diesel
Gas
Διαθέτει χειροκίνητη εκκίνηση
Διαθέτει αυτόματο πίνακα

4. Χρήση Χώρου

5. Κάλυψη

100%
50%-80%
backup
Άλλο

Συγκεκριμένα τις παρακάτω συσκευές