Αίτηση προσφοράς

1. Στοιχεία Ενδιαφερομένου

2. Στοιχεία Χώρου Εγκατάστασης

Οικία 
Τροχόσπιτο 
Επιχείρηση 

3. Υπάρχουσα Εγκατάσταση

Συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ 
Μη συνδεδεμένος με το δίκτυο της ΔΕΗ 

Λειτουργία γεννήτριας

Βενζίνη 
Diesel 
Gas 
Διαθέτει χειροκίνητη εκκίνηση 
Διαθέτει αυτόματο πίνακα 

4. Χρήση Χώρου

5. Κάλυψη

100% 
50%-80% 
backup 
Άλλο 

Συγκεκριμένα τις παρακάτω συσκευές